ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

 

Çevremizi yüksek hassasiyetle koruruz. Bu konuda var olan standartları, T.C. Kanun ve ilgili Mevzuatlarını otellerimizde dikkatle uygularız. Çevre yönetim sistemi bütünü içinde ve sürdürülebilirlik kavramı ile tüm çevre, denetim, kontrol ve yönetim faaliyetlerini eksiksiz olarak yerine getirir ve çevre kirliliğinin önlenmesi için sürekli kendimizi geliştiririz.

 

ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AKTİVİTELERİ

 

Kilit Grup olarak AÇEV vakfının öncülüğünde başlatılan ve kitabı olmayan ihtiyaç sahibi binlerce çocuğa ‘Okuyan Bir Gelecek’ isimli kampanyayla destek olmak için RUNTALYA yarışında kurumsal olarak çalışanlarımız ile yer aldık. İyilik Peşinde Koş platformu üzerinden Antalya'daki en çok bağışı toplayarak 1. sıraya yükseldik. AÇEV aracılığı ile yaklaşık 2050 çocuğa destek sağladık.

 

Dünya Hayvanları Koruma Gününe adanmış özel bir etkinlikte hayvan hakları, hayvan sağlığı ve bakımı ile ilgili söyleşiye yer verdik. Manavgat yangınında Manavgat Barınağından çıkarılan 34 köpek için yeni evlerine gitme süreçlerinde geçici yuva olduk. Olympos Veteriner Kliniği ile birlikte tüm sağlık bakımlarını ücretsiz olarak gerçekleştirdik.

Otelimizde bulunan kedilerimizin karnelerinin çıkarılması, kısırlaştırılması, çiplenmesi, iç ve dış parazit uygulamaları ile kuduz aşılarının yapılmasını sağladık. Yavru kedilerimizin bakımları Pet otelimizde yapılmakta ve minik dostlarımız için yeni yuvalar da aranmaktadır. Birçok yavru kedi ve köpeğimiz sahiplendirilmiştir. Kaza geçirmiş ve tedavisi yapılmış olan iri ırk köpeğimiz Plüto bizim bakımımızdadır. 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde yapılan etkinlik sayesinde alınan mamalar ile besleme yapan arkadaşımıza destek olduk.

Tesislerimizdeki çocuk kulüplerinde minik doğa gönüllüsü çocuklar için çevre aktiviteleri düzenlenmektedir. Bu aktiviteler kapsamında dökülen yapraklar ile yeşil bir dünya yapma aktivitesi, deniz kabukları ile etkinlikler, kamp etkinliği ile doğayı tanıma, doğa ürünlerini tanıma, geri dönüştürülebilir malzeme kullanımı, doğayı koruma ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenmektedir.

İşletmenin çevreye olumsuz etkileri azaltılıp enerji ve su tasarrufu, çevre dostu temizlik malzemelerinin kullanımı ve atık yönetimi gibi önlemler sağlanarak Yeşil Anahtar ödülü alınmıştır. Tatlı su ve deniz alanlarında sürdürülebilir kalkınma desteklenmekte ve tesislerimizde Mavi Bayrak ödülü mevcuttur.

İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesini, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan Sıfır Atık Belgesi alınmıştır.

Nesli tükenen carettalara dikkat çekmek ve onlara verilecek zararın yok edilebilmesi için sahilimize yumurta bırakan carettaların yuvaları kontrol altına alındı. Carettaların denize ulaşabilmesi için sahilin tehlikeden arındırılması sağlandı. Ayrıca tesislerimizde kuş yuvaları da mevcuttur.

Erozyonla mücadele ve ağaçlandırma çalışmalarına katkıda bulunmak için TEMA vakfına fidan bağışı yapılmıştır. LÖSEV kutusu temin edilmiş olup biriken bağışlar LÖSEV’e Nirvana Hotels olarak teslim edilecektir. Otellerimizde biriken mavi kapakları TOFD’ye bağışlamak üzere topluyoruz.

Misafir gözüyle çevre uygulamalarımızın değerlendirilebilmesi için Sürdürülebilir Çevre Anketi uygulanmaktadır. Sonuçlar periyodik olarak departman müdürleri ile paylaşılmaktadır.
Faaliyetlerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, kirliliği minimize etmek, mevcut faaliyetleri iyileştirmek ve kirletene gerekli yaptırımları uygulamak için düzenli olarak çevre denetimleri gerçekleştirilmektedir.

Yıllık Çevresel İzleme Raporu verilerine istinaden atık oranları, Mavi Bayrak analizleri, iç denetim sonuçları, memnuniyet oranlarının takibi ve kıyaslanması sağlanmaktadır. Genel çevre verilerinin yanı sıra kişi başı kimyasal, su, elektrik, doğalgaz tüketimleri ve departmanlara göre kimyasal tüketimleri departmanların hedefleri içerisinde yer almaktadır ve düzenli periyotlarla takip edilmektedir.

 

Sürdürülebilirlik Sunumumuza buradan ulaşabilirsiniz. 

NirvanaHotels NirvanaHotels NirvanaHotels NirvanaHotels NirvanaHotels NirvanaHotels NirvanaHotels